Αξιότιμοι κύριοι, σας γνωρίζουμε ότι η μετρική γραμμή του δικτύου Πελοποννήσου είναι σε αναστολή κυκλοφορίας των επιβατικών αμαξοστοιχιών και μόνο. Η γραμμή δεν έχει καταργηθεί και χρησιμοποιείται με έκτακτες διελεύσεις σιδηροδρομικών οχημάτων για υπηρεσιακούς λόγους (έλεγχος γραμμής, μεταφορά υλικών κ.λ.π.), καθώς και

με έκτακτα δρομολόγια εκδρομικού χαρακτήρα, όπως του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων.
Επειδή διαπιστώσαμε τη δημιουργία αυθαιρέτων Ισόπεδων Διαβάσεων, τόσο από ιδιώτες όσο και από τοπικούς Φορείς, προφανώς θεωρώντας τη γραμμή καταργημένη, σας γνωρίζουμε ότι η δημιουργία Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και κρίνεται άκρως επικίνδυνη για όσους διέρχονται από αυτές.
Η Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την προστασία της γραμμής μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΘ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ