Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2010» για τους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2019-2020
Σας ανακοινώνουμε  ότι:
Μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον σύνδεσμο: www.eetaa.gr
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.
Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με e-mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.
 Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).
Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και μόνο, θα καταρτιστούν οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  της ΕΕΤΑΑ στον σύνδεσμο: www.eetaa.gr στις 21/7/2019.
Οι ενδιαφερόμενες μητέρες  για τους παιδικούς/βρεφονηπιακούς  σταθμούς του Δήμου μας , που αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους  μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους,  στο γραφείο της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Άργους-Μυκηνών, (  ΤΣΩΚΡΗ 63- 1ο όροφο στο Άργος) στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κα. Μάρθα Κουργιαλά , τηλ:27510-68574 και ώρες από 10:30 πμ-17:30 μ.μ.

 Η προϊστάμενη δ/νσης

 Μάρθα Κουργιαλά