Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του από 16-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την επαναχορήγηση ή μή άδειας λειτουργίας καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «YAZ MUSIC HALL”.
2] Επί του από 29-10-2019 εγγράφου της Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων σχετικά με την υποβολή ή μη προστίμου και σφράγιση παιδότοπου της εταιρίας Καρδαράς Κων/νος – Καμπίτσης Νικόλαος Ο.Ε. επί της οδού Μιχ.Στάμου στην πόλη του Άργους σύμφωνα και με το από 27-8-2019 20 πρακτικό της επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων.
3] Επί της από 23-10-2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την κατάργηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Αγίου Πέτρου στην συμβολή των οδών Δαναού και Βας. Σοφίας του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
4] Επί της από 23-10-2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την κατάργηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Πλαπούτα οδό Καλλέργη αριθ. 6 του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
5] Επί του από 8-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών σχετικά με σήμανση αδιεξόδου [Π-25] σε πάροδο της οδού Διομήδους.
6] Επί του υπ’αρίθ. 17692/11-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής σχετικά με την υλοτομία ενός [1] κυπαρισσοειδούς στις παλιές Εργατικές Κατοικίες της Δ.Κ. Άργους.
7] Επί του υπ’αρίθ. 16744/22-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για κέντρο αποθήκευσης και διανομής με ψύξη [Εμπορία τυποποιημένων τροφίμων] της «ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
8] Επί του υπ’αρίθ. 14838/23-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΚΑΓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.].
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών