Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) σήμερα 8 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:


Επί των: α)Από 21-10-2019 αιτήσεως του κ. Δημάρχου με θέμα: “Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα των Ρομά στην Κοινότητα Νέας Κιου και προτάσεις για τις απαραίτητες ενέργειες, που πρέπει να επακολουθήσουν, για την αποτροπή της διαιώνισης της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης, που διακυβεύει την κοινωνική συνοχή και απειλεί την κοινωνική ειρήνη των δημοτών του δήμου μας” και β)Από 21-10-2019 αιτήσεως του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολιτεύσεως με θέμα: “Τα φαινόμενα παραβατικότητας στον Δήμο Άργους – Μυκηνών και ειδικότερα στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Κιου και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης τους με την συνέργεια όλων των απαιτούμενων φορέων και υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους και του Δήμου”.
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τον λόγο ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του πιο πάνω θέματος, καθόσον η ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα των Ρομά, ιδιαίτερα στην κοινότητα Νέας Κίου, δημιουργεί ανεξέλεγκτα προβλήματα στην ασφάλεια, διαβίωση και στην καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου μας και ιδιαίτερα των δημοτών της κοινότητας Νέας Κίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος