Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2.    Περί αναγκαιότητας λήψης δανείου για το έργο: «Κατασκευή νέου νεκροταφείου στη Κοινότητα Μύλων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3.    Περί προμήθειας 7 απορριμματοφόρων από το ελεύθερο εμπόριο – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
4.    Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5.    Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Διαμόρφωση κόμβων, β)Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου, γ)Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2016 και δ)Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κιου 2018 – 2019 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος