ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων  του Δήμου Άργους-Μυκηνών»

CPV: 42500000-1, 43328100-9
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 82188

 

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού