Δοκιμαστική Παρακολούθησητου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από δείγματα που ελήφθησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους

 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων είναι εντός των ορίων που καθορίζονταιστην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητατου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για όλες τις παραμέτρους που ελέγθηκαν.