Σας προσκαλούμε την 14
η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ όπως
προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη
τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τροφείων, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Αργους-Μυκηνών από χρηματικό
κατάλογο του Δήμου έτους 2019.
2] Επί του υπ΄αριθμ. Δ.Υ/ 23-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την αριθμ. Κλήση
ΚΛ1197/4-12-2019 , με αριθμ. καταχ. ΑΓ102/20-02-2019 και αριθμού Πινακίου 30 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ναυπλίου επί της Αγωγής σαράντα έξη ( 46 ) μονίμων υπαλλήλων του Δήμου των κ.κ. 1) Ιωάννας Σαλεσιώτη, 2) Μαρίνας
Θεοδωροπούλου, 3) Μαρίας Μπαβέλα κ.λ.π., κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών για λήψη επιδομάτων (εορτών, κανονικής
αδείας).
3] Επί του υπ΄αριθμ. Δ.Υ/ 08-01-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σχετικά με αγωγή
προς το Ειρηνοδικείο Αργους ,εννέα ( 9 ) καθηγητών –μουσικών του Ωδείου Αργους με συμβάσεις μίσθωσης
έργου, των κ.κ. 10 Θεμιστοκλή Αποστολόπουλου, 2) Αικατερίνης Νίκης Γρατσέα , κ.λ.π., κατά του Δήμου
Αργους-Μυκηνών για λήψη εργατικών διαφορών.
4] Περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 22891/30-12-2019,22890/30-12-2019,22889/30-12-2019 πινάκων αμοιβής και εξόδων της
Δικηγόρου Τσιμπρή Αννας.
5] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 22914/30-12-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Μπουκάρα Θεοδώρας
του Χρήστου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών