Διενεργήθηκαν μετρήσεις προσδιορισμού της συγκεντρώσεως των ισοτόπων του ουράνιου και ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγματα νερού με ημερομηνία δειγματοληψίας 18.05.2020.

Τα δείγματα ελήφθησαν από :

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - Δ.Ε Ν. ΗΡΑΙΟ

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - Δ.Ε. ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Δ.Ε. ΛΙΜΝΩΝ

Από τις μετρήσεις που έγιναν συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας.