Στις 01 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Εγκριση του υπ΄αριθμ 5 πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού, και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού9
διαγωνισμού << προμήθεια και εγκατάσταση εξαερισμού και αφύγρανσης κολυμβητηρίου Αργους >>
στην << Ξηροτσοπάνος Δ. –Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε >>
2] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
2020»
3] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2020»
4] Επαναϋποβολή του θέματος περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους –Μυκηνών για την
διευθέτηση και ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης χειμάρρου Ξοβριού στο Τ.Δ. Κιβερίου του Δήμου Λέρνας
Αργολίδας ( νύν Κοινότητα Κιβερίου του Δήμου Αργους- Μυκηνών. (προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι
απαιτούμενες διαδικασίες –αποζημιώσεις και να συντελεστεί η προαναφερθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση για τις
ανάγκες εκτέλεσης του έργου του θέματος).
5] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους –Μυκηνών σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 10788/20-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και Μελετών του Δήμου μας που αφορά έφεση του Δήμου
Αργους-Μυκηνών κατά της υπ΄αριθμ. 53/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργους σε υπόθεση Φωτίου Κρόκου
του Μιχαήλ.
6 ] Επαναϋποβολή του θέματος περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα
με το υπ΄αριθμ. 11049/14-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σε υπόθεση καταγγελίας της
Ν.κ΄Α. Ιωάννου Ντανάκα Α.Ε. κατά της ΙΚΤΕΟ Αργολίδας Α.Ε.
7] Επαναϋποβολή του θέματος περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα
με το υπ΄αριθμ. 21-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , προκειμένου
να Γνωμοδοτήσει επί της αριθμ. 90/2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
που αφορά αμοιβέςγια εκτελεσθείσες εργασίες –υπηρεσίες από την Αναπτυξιακή Ν.Αργολίδας –Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
8] Επαναϋποβολή του θέματος περί Ακύρωσης της υπ΄αριθμ. 155/2020 Α.Ο.Ε. και ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου
Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών προκειμένου να Γνωμοδοτήσει στην υπ΄αριθμ. 72/2020 Διαταγή πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου , που αφορά αμοιβές για εκτελεσθείσες εργασίες- Υπηρεσίες, από την κα
Μαρία Χαριτίδη του Βασιλείου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.