ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ /ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ –ΜΥΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

2Ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΝΟΥ 23)

ΝΗΠΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 1.

8843

Π5177232

Ν.Μ.Α.

10-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 2.

10061

Π5012079

Μ.Ρ.

27-11-2017

ΕΣΠΑ

 1. 3.

8678

Π5120805

Σ.Α.

13-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 4.

10215

Ε5173426

Π.Σ.

15-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 5.

10163

Ε5107340

Λ.Π.-Ι.

24-12-2017

ΕΣΠΑ

 1. 6.

9950

Π5166999

Μ.Π.-Δ

21-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 7.

9388

Ε5003067

Μ.Α.

26-06-2017

ΕΣΠΑ

 1. 8.

10453

Ε5323888

Α.Α.

09-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 9.

9627

Ε5120811

Κ.Α.

10-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 10.

9083

Ε5274611

Κ.Δ.

14-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 11.

9383

Π5170770

Λ.Α.Α.

01-03-2018

ΕΣΠΑ

 1. 12.

10167

Π5064973

Κ.Δ.

05-01-2017

ΕΣΠΑ

 1. 13.

10157

Π5320935

Κ.Β.

24-01-2017

ΕΣΠΑ

 1. 14.

8889

Ε5034013

Μ.Μ.

09-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 15.

9423

Ε5102616

Π.ΑΚΟ

08-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 16.

9975

Ε5267403

Μ.Π.Μ.

28-04-2017

ΕΣΠΑ

 1. 17.

8839

Π5025544

Π.Σ.

16-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 18.

10158

Π5307928

Τ.Ν.

06-04-2017

ΕΣΠΑ

 1. 19.

9767

Ε5310651

Χ.Κ.-Μ.

17-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 20.

9899

Π5109167

Κ.Α.

10-04-2017

ΕΣΠΑ

 1. 21.

8675

Ε5171713

Μ.Θ.

05-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 22.

9974

Ε5248065

Μ.Ε.

22-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 23.

9082

Ε5201732

Κ.Α.

18-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 24.

9750

Ε5263551

Ν.Μ.-Ι.

28-03-2017

ΕΣΠΑ

 1. 25.

9087

Ε5065768

Κ.Α.

06-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 26.

9769

Ε5268730

Σ.Η.

09-04-2017

ΕΣΠΑ

 1. 27.

8850

Ε5325742

Β.Ι.-Ε.

29-06-2017

ΕΣΠΑ

 1. 28.

10165

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Φ.Ε

17-02-2017

300

 

9096

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Κ.Σ.

19-02-2017

285

 

9236

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Ν. Ε.- Μ.

16-01-2017

260

 

9088

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Γ. Φ.

07-04-2017

260

 

10161

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.-Ε.

19-04-2017

260

 

9843

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Α. Β.

28-06-2017

260

 

9387

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Σ. Η.

23-05-2017

265

 

9381

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

M.Μ.

20-01-2017

265

 

9389

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Γ.Μ.

11-04-2017

250

 

9936

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Σ. Α.

19-05-2017

250

 

9935

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Σ. Κ.

19-05-2017

250

 

10042

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Μ. Μ.

04-01-2017

205

 

9362

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ.Δ.

16-02-2018

205

 

8674

ΕΓΓΡΑΦΗ

A.A.

17-10-2017

195

 

10062

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΙ. Ν.

19-02-2018

185

 

8840

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ν. Ε.

17-11-2017

175

 

9953

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Χ

25-01-2018

165

 

9313

ΕΓΓΡΑΦΗ

B E-S

16-11-2017

160

 

8842

ΕΓΓΡΑΦΗ

Δ. Α.-Μ.

17-08-2017

160

 

9844

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μ. Β.

09-02-2017

155

 

8963

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Ζ. Μ.

10-04-2017

155

 

8845

ΕΓΓΡΑΦΗ

Τ. Μ.

08-12-2017

155

 

9934

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ. Α.

05-12-2017

150

 

12795

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

07-01-2018

145

 

9262

ΕΓΓΡΑΦΗ

Π.Α.

27-12-2017

140

 

9952

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ. Ε..

18-11-2017

140

 

9377

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ. Α.-Μ.

21-11-2017

135

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ

 

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 

9749

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μ.D.

20-07-2018

230

 

10066

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μ.Ν.

04-01-2018

165

 

10045

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σ.Ι.

04-09-2017

160

 

9189

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Π.Α.

28-04-2017

160

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 31 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΝ 2ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ,ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ:9194,1003810044,9616,8838,9629,9828,9352,9386,9384,9630,9085,8847,8964,10259,10285,10286,10170,9984,10218,8837,9086,10256,10169,10255,10060,8965,9901,9985,8852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΕΡΟΥΚΑ 40)

 

ΝΗΠΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 1.

9314

Ε5144320

Β. Γ.-Α.

09-03-2017

ΕΣΠΑ

 1. 2.

10063

Π5075774

Σ.Α.

05-01-2017

ΕΣΠΑ

 1. 3.

9084

Ε5192411

Σ.Χ.Θ.

25-01-2017

ΕΣΠΑ

 1. 4.

106571

Ε5269864

Σ.Α.

14-03-2017

ΕΣΠΑ

 1. 5.

10172

E5302510

Τ.Χ.

10-08-2017

ΕΣΠΑ

 1. 6.

10039

Ε5151147

Κ.Φ.

02-02-2018

ΕΣΠΑ

 1. 7.

9927

Ε5015032

Μ.Μ

06-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 8.

10164

Ε5127685

Μ.Σ.

11-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 9.

9264

Ε5009078

Δ.Ε.

05-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 10.

9385

Ε5219628

Τ.Β.

22-11-2017

ΕΣΠΑ

 1. 11.

10120

Ε5148363

Μ.ΑΙ.

13-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 12.

8966

Π5068555

Μ.Κ.

23-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 13.

10159

Π5226953

Γ.Ε.

19-01-2018

ΕΣΠΑ

 1. 14.

9752

Ε5028479

Σ.Ε.

15-11-2017

ΕΣΠΑ

 1. 15.

9422

Ε5303019

Κ.Ν.

04-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 16.

9632

Ε5193933

Π.Σ.

07-03-2017

ΕΣΠΑ

 1. 17.

9937

Π5044150

Μ.Μ.Ν.

25-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 18.

10160

Π5300017

Τ.Γ.

31-03-2017

ΕΣΠΑ

 1. 19.

9810

Π5130379

Κ.Π.

20-12-2017

ΕΣΠΑ

 1. 20.

9943

Ε5082589

Μ.Α.

07-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 21.

8849

Π5297606

Μ.Ζ.

11-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 22.

8851

Ε5210495

Α.Χ.

20-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 23.

9487

Ε5161338

Μ.Ρ.

18-04-2017

ΕΣΠΑ

 1. 24.

9638

Π5072954

Μ.Ι.

01-02-2018

ΕΣΠΑ

 1. 25.

8676

Ε5070412

Μ.Σ.Ι.

27-10-2017

ΕΣΠΑ

 1. 26.

10041

Π5207042

Σ.Κ.

27-02-2018

ΕΣΠΑ

 1. 27.

8848

Π5297579

Μ.Κ.

11-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 28.

9126

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Μ.Χ.

11-03-2017

280

 1. 29.

9951

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Ρ. Α.

15-02-2018

270

 1. 30.

9900

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Φ. Κ.

02-06-2017

270

 1. 31.

9572

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Α. Σ.

12-05-2017

270

 1. 32.

9976

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Φ. Α.

01-03-2017

260

 1. 33.

9803

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Κ. Μ.

08-05-2017

245

 1. 34.

8673

ΕΓΓΡΑΦΗ

Π. Ε.

09-05-2017

185

 1. 35.

9628

ΕΓΓΡΑΦΗ

Λ. Β.

01-03-2018

170

 1. 36.

9631

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κ. Α.

09-03-2018

170

 1. 37.

9933

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μ. Σ.

03-02-2017

160

 1. 38.

8844

ΕΓΓΡΑΦΗ

B. A.

07-01-2018

155

 1. 39.

10041

ΕΓΓΡΑΦΗ

N. E.-M.

29-09-2017

130

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ

 

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 

9190

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ξ.Π.Π.

04-04-2018

265

 

9675

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

C.S.

26-07-2017

155

 

9618

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

M. I.

14-09-2017

115

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 18 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ 1η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ,ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 9879,9474,9674,9097,10155,10173,9311,9312,8672,8846,8679,10422,9982,9983,10371,9876,9806,& 9801

5Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΕΡΟΥΚΑ 40)

ΒΡΕΦΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 1.

10166

Ε5133899

Α.Π.

28-09-2018

ΕΣΠΑ

 1. 2.

9234

Ε5009138

Δ.Φ.-Χ.

11-09-2018

ΕΣΠΑ

 1. 3.

10064

Π5075775

Σ.Μ.

16-11-2018

ΕΣΠΑ

 1. 4.

10216

Ε5160173

Π.Ν.

28-02-2019

ΕΣΠΑ

 1. 5.

9613

Π5076749

Π.Χ.

19-06-2018

ΕΣΠΑ

 1. 6.

8841

Ε5006782

Β.Α.

16-04-2018

ΕΣΠΑ

 1. 7.

8967

Π5312823

Τ.Μ.Σ.

14-06-2018

ΕΣΠΑ

 1. 8.

8967

Ε5058563

Β.Ν.

31-07-2018

ΕΣΠΑ

 1. 9.

10065

Ε5064536

Δ.Α.

01-01-2019

ΕΣΠΑ

 1. 10.

10171

Ε5109074

Κ.Μ.

25-09-2018

ΕΣΠΑ

 1. 11.

10423

Ε5323604

Β.ΑΡΡΕΝ

23-04-2018

ΕΣΠΑ

 1. 12.

10425

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΟΥΡΟΣ ΑΚΟ

01-07-2018

200

 

ΓΙΑ ΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ & ΤΟΝ 1ο ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΒΡΕΦΗ

 

 

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 1.

131047

Ε5247261

Μ.Π.

01-02-2019

ΕΣΠΑ

 1. 2.

9191

Ε5013101

Π.Α.Ι.

14-10-2018

ΕΣΠΑ

 1. 3.

144502

Π5325750

Σ.Π.

05-12-2018

ΕΣΠΑ

 1. 4.

9811

#

Γ.Μ.-Κ.

19-06-2018

165

 1. 5.

10283

#

Λ. ΑΚΟ

09-04-2019

165

 1. 6.

10037

#

Γ. Ε.-Σ.

17-10-2018

160

 1. 7.

9615

#

Τ. Θ.

01-06-2018

150

 1. 8.

9081

#

Β. Κ.

08-06-2018

150

 1. 9.

10068

#

Α. ΑΚΟ

16-11-2018

150

 1. 10.

10257

#

Μ. Β.-Α.

02-11-2018

150

 1. 11.

10975

#

Κ. Σ.

13-08-2018

150

 1. 12.

9898

#

Λ.Α.

30-08-2018

ΕΣΠΑ

 1. 13.

9753

#

Κ. Η.

21-09-2018

150

 1. 14.

10156

Ε5244434

Μ. Α.

04-03-2019

ΕΣΠΑ

 1. 15.

9802

Ε5095680

Μ. ΑΚΟ

19-01-2019

ΕΣΠΑ

 1. 16.

47037

Ε5171714

Κ.Ε.

 

ΕΣΠΑ

 1. 17.

150171

Ε5310626

Δ.ΑΚΟ

 

ΕΣΠΑ

 1. 18.

#

#

Σ.Α

13-06-2018

ΕΣΠΑ

 1. 19.

#

#

Α.Χ,

 

ΕΣΠΑ

 1. 20.

#

#

Γ.Μ.

 

ΕΣΠΑ

 1. 21.

#

#

Σ.ΑΚΟ

 

ΕΣΠΑ

 1. 22.

#

#

Κ.Α.

 

ΕΣΠΑ

 1. 23.

#

#

Κ.Σ,

02-06-2019

ΕΣΠΑ

 1. 24.

10168

#

Φ. Ε.

11-07-2018

120

 1. 25.

138491

Ε5249533

Ν.Σ.

 

ΕΣΠΑ

 1. 26.

9674

#

Φ. Ε.-Μ.

30-05-2018

115+εισοδ

 1. 27.

10258

#

Σ. ΑΚΟ

20-05-2019

150

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :1.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ.,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ :10162,10154,10036,9378,9845, 10067,10372.

2. Συμπεριλαμβάνονται αιτήματα γονέων που έχουν VOUCHER

 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΛΙΜΝΕΣ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ

ΝΗΠΙΑ

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΗΠΙΟΥ(ΑΡΧΙΚΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. 1.

9612

Π5019741

Ζ.Α.

01-02-2017

ΕΣΠΑ

 1. 2.

9573

Ε5151485

Β.Δ.

11-09-2017

ΕΣΠΑ

 1. 3.

8677

Π5271160

Γ.Β.

12-12-2017

ΕΣΠΑ

 1. 4.

8890

Π5265029

Π.Ε.-Θ.

14-05-2017

ΕΣΠΑ

 1. 5.

9614

Π5182088

Κ.Β.

09-03-2018

ΕΣΠΑ

 1. 6.

9510

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

03-09-2017

140

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΝΗΠΙΑ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 2,5 ΕΤΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ

ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗΣ

 

9611

Π5019787

Ζ.Γ.

20-06-2018

ΕΣΠΑ

 

9437

#

Κ.Δ.

30-10-2018

ΕΣΠΑ

 

9623

Ε5254981

Π.Π.

03-09-2018

ΕΣΠΑ

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.