Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί
(διεξαχθεί), δια ζώσης και μάλιστα με την ρητή υποχρέωση χρήσης μάσκας εκ μέρους όλων
των παρισταμένων, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του


Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το
άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και
με την υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Περί αποδοχής εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την σύναψη και κατάρτιση
όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγήτρια
η κ. Σ. Σπανού.
6. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγήτρια
η κ. Σ. Σπανού.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
7. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – Κοινοχρήστων χώρων - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε.
Νέας Κιου 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Εργασίες αποκατάστασης του οδικού άξονα Φίχτια - Μυκήνες» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Άμεση αποκατάσταση βλάβης στη δημοτική οδό που συνδέει την ΕΠ.Ο. 24 (ΑΡΓΟΣ –
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ) με τον οικισμό Μαλανδρενίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Νέας Κίου» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιστέγαση
υποστέγου δημοτικού σχολείου Ινάχου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Άμεση αποκατάσταση ζημιών
λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους, β)Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις
στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου 2018-2019, γ)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018-2019, δ)Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου και ε) Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2
ο
έργο - εισηγητής ο κ.

Κ. Μπέγκος.
16. Περί υποβολής αιτήματος προς την Δ/νση Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου που βρίσκεται πλησίον του πρώην Κοινοτικού
Γραφείου Κεφαλαρίου - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
17. Υποβολή αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για ένταξη έργου στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – Β ́
Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020 - εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
18. Περί εγκρίσεως του 2ου πρακτικού της ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων και βρεφών στα
τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών σχολικού έτους
2020-2021 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
19. Περί αυξήσεως δυναμικότητας κατά 10% των λειτουργούντων βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στη Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους –Μυκηνών –
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
20. Περί εγκρίσεως ή μη του 1ου Πρακτικού επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής
ή μείωσης τροφείων των Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους –
Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
21. Αίτημα περί εγκρίσεως νέων προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ε.Π. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020 – 2021 και καθορισμός ειδικοτήτων για την
εξυπηρέτηση αναγκών των Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους –
Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.