Στις 12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη
τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς ) από 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της


ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή των όρων της Δανειακής σύμβασης
σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 3719/2020 απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2] Περί αποδοχής χρηματικού ποσού 263.648,00 ευρώ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ,
για την προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ατόμων στον Δήμο
Αργους- Μυκηνών.
3] Περί αποδοχής χρηματικού ποσού έκτακτης επιχορήγησης 425.658,49 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών,
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν στο Δήμο Αργους-Μυκηνών , λόγω μείωσης
των εσόδων ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόσθηκαν, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
από την εμφάνιση του κοροναϊού.
4] Περί αποδοχής χρηματικού ποσού 231.880,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ( πρόγραμμα φιλόδημος ΙΙ ) ,
για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αργους-
Μυκηνών.
5] Περί αποδοχής χρηματικού ποσού 200.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ( πρόγραμμα φιλόδημος ΙΙ),
για την προμήθεια μηχανημάτων έργου η και συνοδευτικού εξοπλισμού.
6] Περί αποδοχής χρηματικού ποσού 114.320,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη μισθοδοσίας
Προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το διάστημα
Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2020.
7] Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2020.
8] Έγκριση δαπανών Προέδρων Κοινοτήτων, από πάγια προκαταβολή του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
9] Περί 3ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός
Δήμου Άργους-Μυκηνών.
10] Περί καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός
Δήμου Άργους-Μυκηνών.
11] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο1 για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
2020.
12] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο1 για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου -2ο έργο.

13] Περί ορισμού ημερ/νιας αποσφράγισης, οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95413 για την προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού πλατειών.
14] Περί ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην υπ ́αρ. 20SYMV006166052
2020-01-16 για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε συσκευασία ενός λίτρου για το εποχικό εργατοτεχνικό
προσωπικό που προσλήφθηκε στο Δήμο Αργους-Μυκηνών.
15] Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρία Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε, στα πλαίσια
αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωναϊού covid-19.
16] Επαναϋποβολή θέματος περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους –Μυκηνών προκειμένου να
διερευνήσει και γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 11671/31-07-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών
Εργων και Μελετών του Δήμου μας, κατόπιν αίτησης των Γεωργίας Γαννακούλη συζ. Μιχαλοπούλου
και θεοδώρας Γιαννακούλη συζ. Σταύρου Κουτσονικολή.
17] Περί συμμόρφωσης με την υπ ́αριθμν. 1169/2020 απόφασης του εβδόμου κλιμακίου της αρχής εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.
18] Εγκριση δαπάνης των υπ ́αριθμ. 15387/24-09-2020,16141/01-10-2020 πινάκων αμοιβής και εξόδων
της Δικηγόρου Δρούγκα Σταματίας.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.