Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

Ενστάσεις υποβάλλονται εντός (2) δύο ημερών από την ανάρτηση των πινάκων