Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11- 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους
2021 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
Άργους – Μυκηνών, του Ν.Π.Δ.Δ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης
οικονομικού έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί εγκρίσεως αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Άργους – Μυκηνών, του Ν.Π.Δ.Δ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης
οικονομικού έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός του ανώτατου
χρηματικού ορίου κλήσεων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Ταμείου και του αναπληρωτή Ταμία του
Δήμου Άργους - Μυκηνών για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την
υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών
πληρωμών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και τον ορισμό
υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών web – banking (e-money) του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών λόγω
θανάτου του αδειούχου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
8. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος
Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10.Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11.Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους –
Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
- εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
12.Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» -
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

13.Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής
ο κ. Κ. Μπέγκος.
14.Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» -
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
15.Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
16.Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική -

Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους-
Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
17.Περί αντικαταστάσεως τακτικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής αιτήσεων
επαναπροσδιορισμού, μείωσης ή απαλλαγής τροφείων για τη σχολική περίοδο
2021-2022 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
18.Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων
επανεγγραφών και εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς - Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών σχολικού έτους
2021-2022 και συνημμένων πινάκων – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

300x250 Argos

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.