Η μελέτη κατασκευής του έργου «Ανέγερση κτηρίου Νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους Μυκηνών» έχει αναρτηθεί στον διαγωνισμό 185363 στο ΕΣΗΔΗΣ.
www.promitheus.gov.gr, (εισάγετε τον αριθμό 185363 στο πεδίο Α/A Συστήματος και πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση")