Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, σε ειδική, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α ́ 87).


Γίνεται μνεία ότι η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα γίνεται με την επίδειξη:
 Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά το τελευταίο τρίμηνο ή
 Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapit test).
Ο έλεγχος των πιο πάνω εγγράφων θα διενεργείται στην είσοδο.
Σε κάθε περίπτωση, θα τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλότητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λ.π.)

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Παναγιώτης Σκούφης