Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα έτη 2022-2023»

Εκτιμώμενη αξία 1.066.714,34 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (option) και του Φ.Π.Α.  Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 153876.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία