Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση «Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών του Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023 για τις εξής ομάδες: ΟΜΑΔΑ Γ:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ ΣΤ:ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ και ΟΜΑΔΑ Κ: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.817,76 ευρώ χωρίς

ΦΠΑ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 161987

 

Κάντε κλικ εδω για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία