Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να

συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί παραχώρησης της ανατολικής πτέρυγας  των Στρατώνων Καποδίστρια προς
το υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία Επιγραφικού Μουσείου-εισηγητής ο κ.
Δ. Κρίγγος.
2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους
2022 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2022 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Άργους Μυκηνών Υ/Ε1
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών, Λυρκείας και Αλέα» εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
5. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Άργους – Μυκηνών Υ/Ε2
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άργους, Κουτσοποδίου, Λέρνας και Νέας Κιου» εισηγήτρια
η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Συγκρότηση επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Διαμόρφωση οδού Σοφοκλέους στο Άργος» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
7. «Περί έγκρισης πρακτικού της ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων για
απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.»-εισηγήτρια η
Μ. Κουργιαλά και
8. Περί ακυρώσεως των υπ’αριθμ.290/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και
της 14/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος