Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87 Α ΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.


2. Την υπ. αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ 40 Α ΄/29.2.2012], «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», ως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, [ΦΕΚ 204 Α ΄/16.12.2019], αναφορικά με τον ορισμό άμμισθων Αντιδημάρχων,
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.
7. Την υπ’ αριθμ. 2300/31-08-2022 Απόφαση Δημάρχου.
8. Το 14815/10-10-2022 έγγραφο της κας Σπανού Σπυριδούλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την παράγραφο Α της υπ’ αριθ. 2300/31-08-2022
Απόφασης Δημάρχου και ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.κ. Ρέσκο Μάριο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 10.10.2022 μέχρι και 31.12.2023 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις αρμοδιότητες:
1 ον Στον κ. ΡΕΣΚΟ ΜΑΡΙΟ
 Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής.
 Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
 Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
 Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
 Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α της 2300/31-08-
2022 Απόφασης Δημάρχου.
Β. Καταργείται η παράγραφος Ε της 2300/31-08-2022 Απόφασης Δημάρχου.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 2300/31-08-2022 Απόφαση Δημάρχου.
Δ. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια
εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

300x250 Argos

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.