Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το

άρθρο 78 του N. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α ́) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων
κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους
2022 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2022 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί προσθήκης – τροποποίησης κανονιστικής απόφασης για κοινόχρηστους
χώρους για πεζόδρομους και καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
4. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ήρας 41 στο Άργος -
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Δερβενακίων στην
Κοινότητα Άργους - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Μυκηνών (περιοχή οικισμού Λιμνών)» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Άργους (περιοχή νότια ν.π. Άργους)» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους – 2
ο
έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ.

Λαθουράκη.
9. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2022» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
10.Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους»
- εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Οδοποιία Κοινότητας Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12.Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως Άργους
του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
13.Περί κοπής ενός ξερού δέντρου (Λεύκας) μεταξύ των οδών Σταδίου και Σπύρου
Λούη σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Άργους - εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.

14.Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Βλάσση
4 στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
15.Περί εγκρίσεως του πρακτικού No 5 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων
εγγραφών, με ΕΣΠΑ, για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 στους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023 -
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
16.Περί εγκρίσεως πρακτικού της Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεως γονέα για
επαναπροσδιορισμό (απαλλαγής) τροφείων σχολικού έτους 2022-2023 -
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
17.Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 13796/23-9-2022 αιτήσεως για ανανέωση άδειας
εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδόμενου επ’ αμοιβή προσώπου στο Άργος
και επί της οδού Πυργέλας αριθ. 24 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
18.Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
19.Περί γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 14,40MW και
των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας
«ΛΕΚΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΛΕΚΚΑ», των Δ.Ε.
Σαρωνικού και Μυκηναίων, των Δήμων Κορινθίων και Άργους – Μυκηνών των Π.Ε.
Κορινθίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2111670127) -
εισηγητής ο κ. Θ. Οικονόμου και
20.Περί γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση κόμβου Εθνικής οδού Άργους –
Τριπόλεως με δημοτικό δρόμο Σκαφιδακίου στο Δήμο Άργους – Μυκηνών Π.Ε.
Αργολίδας του φορέα Περιφέρεια Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2210848624)» - εισηγητής
ο κ. Δ. Κρίγγος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner