Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 10 Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Δευτέρα

και ώρα 14:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2023 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί 3ης αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
3. Λήψη απόφασης για τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, έτους 2023 και έγκρισης πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
4. Περί εγκρίσεως πρόσληψης φυλάκων Πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2023 – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
5. Τεχνική αστυνόμευση στην οδό Θεάτρου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
6. Αντικατάσταση δικαιούχων της υπ’ αριθ. 347/2009 πράξης προσκύρωσης καταργούμενου δρόμου στην Νέα Κίο – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος - κατασκευή μικροτάφρου επί οδοστρώματος στις οδούς Βασ. Σοφίας, Μυστακοπούλου και Καλμούχου στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος - κατασκευή φρεατίου στην οδό Τσώκρη 63 στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Προσωρινή έγκριση Εισόδου – Εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΑΔ»
ιδιοκτησίας ΣΒΕΡΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, σε υπάρχον κτήριο (ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ), εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού στη θέση «ΚΥΡΙΜΗ» Κοινότητας ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ του Δήμου ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ και επί αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10.Προσωρινή έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε αγροτεμάχιο με υπάρχον κτήριο για εγκατάσταση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ Χ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Κτηματικής Περιφέρειας ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ του Δήμου ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ και επί αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11.Βελτίωση υποβιβασμού πεζοδρομίου – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12.Περί εγκρίσεως υψομετρικής μελέτης στα Ο.Τ. 24 – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
13.Επί της από 10-10-2022 αιτήσεως της κ. Χαντζίκου Μαρίας του Χαράλαμπους σχετικά με την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε σε ακίνητά της στα Ο.Τ. Γ560 και Γ 385 του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
14.Πρόταση για την εκπόνηση πολεοδομικών ρυθμίσεων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της πόλης του Άργους – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.

15.Περί υλοτομίας δύο Κυπαρισσοειδών σε δημοτικό χώρο στην Κοινότητα Άργους – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
16.Περί ονοματοδοσίας του κτηρίου του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Προσύμνης –  εισηγητής ο κ. Χ. Πετσέλης.
17.Προσωνυμία του 7ου Δημοτικού Σχολείου Άργους – εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
18.Περί εγκρίσεως του πρακτικού No 9 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων εγγραφών για τον μήνα Απρίλιο 2023 στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022 – 2023 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
19.Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής επιλογής ωφελουμένων για τις δράσεις:
 «Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS5150703.
 «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους - Μυκηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS5154501)
και έγκριση των όρων της σχετικών αποφάσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών έργων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
20.Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής ενστάσεων ωφελουμένων για τις δράσεις:
 «Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS5150703)
 «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους - Μυκηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS5154501)
 «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους - Μυκηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS5154501) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
21.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών»» με Κωδικό ΟΠΣ 5150703 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

300x250 Argos

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.