Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 8 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να

συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2023 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο:
«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους-Μυκηνών
του Νομικού Προσώπου «Κοινωφελής Μέριμνα και Αθλητισμός» και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους-Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ) έτους 2023 -
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης του είδους Α.3 απορριμματοφόρο όχημα
τύπου πρέσας «CRV 2000» χωρητικότητας 22m
3
έως και την 16/05/2023 -

εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί μετατοπίσεως του περιπτέρου της Δελή Αναστασίας Χήρας Δημητρίου Δελή -
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Έγκριση έκδοσης ανέξοδης καταθετικής κάρτας από την τράπεζα EUROBANK για
την διευκόλυνση της ταμειακής υπηρεσίας στις συναλλαγές και συγκεκριμένα για
τις καταθέσεις μετρητών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Περί εγκρίσεως πρακτικού αξιολόγησης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του
υποέργου (Α/Α 2) της πράξης «ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΉΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΊΣ ΟΜΆΔΕΣ ΣΤΟ ΔΉΜΟ
ΆΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΏΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ ΟΠΣ 5150703» - εισηγητής ο κ. Χ.
Καρανικόλας.
8. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιοδέντρων για
το έτος 2023 – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
9. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3384/6-3-2023 αιτήσεως για χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδόμενου επ’ αμοιβή προσώπου στο Άργος
και επί της οδού Πυργέλας αριθ. 23 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
10.Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 131/2018/(ΑΔΑ: 6ΣΟΖΩΨΔ-ΝΝΟ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και Έγκριση νέου πίνακα μορίων για την κατάταξη των
αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς/Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – εισηγήτρια η
κ. Μ. Κουργιαλά.
11.Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της οικονομικής συμμετοχής για τα
φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της
Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.

12.Περί αποδοχής ή μη αίτησης απόφοιτης Δ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ της ειδικότητας Βοηθού
Βρεφονηπιοκόμων, για την πραγματοποίηση 6μηνης Πρακτικής άσκησης από
15/5/2023 στο1ο Βρεφικό Σταθμό Άργους της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Άργους - Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
13.Έγκριση προϋποθέσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς και

βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους-
Μυκηνών για τη σχολική χρονιά 2023-2024 και ορισμός δικαιολογητικών και

περιόδου υποβολής – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
14.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφών και
επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών καθώς επίσης
για μειώσεις ή απαλλαγές τροφείων για το έτος 2023-2024 – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
15.Περί έγκρισης αιτήματος γονέα για μείωση τροφείων μήνα Μαρτίου 2023 κατά το
ήμισυ, λόγω ασθένειας του παιδιού του και διαγραφής ή μη του ποσού κατά το
ήμισυ βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο Τροφείων, έπειτα
από εξέταση αυτής από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 171/2022
(ΑΔΑ:Ψ35ΝΩΨΔ-Α3Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
16.Έγκριση ή μη των Κανόνων Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Άργους - Μυκηνών –
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
17.Υλοτομία τεσσάρων (4) ξερών δέντρων στην παραλία Κιβερίου – εισηγήτρια η κ. Α.
Κοτσοβού.
18.Υλοτομία ενός ευκαλύπτου σε πεζοδρόμιο της Κοινότητας Νέας Κιου – εισηγήτρια η
κ. Α. Κοτσοβού.
19.Αίτηση για άρση απαλλοτρίωσης δεσμευμένου τμήματος στο Ο.Τ.Γ340 – εισηγήτρια
η κ. Α. Κοτσοβού.
20.Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος – Διέλευση αγωγού άρδευσης σε τομή με
διάνοιξη τάφρου σε αγροτικές οδούς στη θέση Κατσικάνια στην Κοινότητα Άργους –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
21.Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος –Διέλευση αγωγού άρδευσης σε τομή με
διάνοιξη τάφρου σε αγροτικές οδούς στη θέση «Άκοβα Κεραμίδι Βαρέλα
Μακρυβούνι» της κτηματικής περιφέρειας Άκοβας» – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner