Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την ευαισθησία που δείξατε και την προσφορά των τροφίμων που διαθέσατε έτσι ώστε να διανεμηθούν στα άτομα που

εξυπηρετεί το κοινωνικό πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
Ευχόμαστε η κίνησή σας αυτή να βρει κι άλλους μιμητές στην κοινωνία μας.

 

Με  εκτίμηση


Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.
Νικόλαος Στυλ. Γκαβούνος