Εκτός από τις προσφορές των πολιτών σε τρόφιμα, μέσω των καταστημάτων του Δήμου Άργους – Μυκηνών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές σε ποσότητα, τρόφιμα προσέφεραν και :
•    Ο 1ος Παιδικός Σταθμός Άργους
•    Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους
•    Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους


•    Οι Πρότυποι Βρεφικοί - Παιδικοί Σταθμοί & τα Νηπιαγωγεία ΧΛΟΗ
•    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής Κύπρου, έστειλε ποσότητα τροφίμων
•    Καλλιεργητής από την Ανδρίτσα, σημαντική ποσότητα μανιτάρια
•    Κύριος από την Τεγέα, ένα σακί αλεύρι
•    Κύριος από το Σχοινοχώρι, ποσότητα λαδιού
Η Κ.Ε.Δ.Α-Μ τους ευχαριστεί όλους.

Με εκτίμηση  
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α-Μ
Νικόλαος Στυλ. Γκαβούνος