Αναφορικά με το θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο δήμος Άργους Μυκηνών εξετάζει το ζήτημα της δημοπράτησης αρχείων του δημοτικού συμβουλίου Άργους της περιόδου 1856-1890 με την πρέπουσα σοβαρότητα. Ήδη με συντονισμένες ενέργειες αμέσως μόλις έγινε γνωστή σε εμάς η υπόθεση από τον κ. Δημήτρη Γεωργόπουλο, αναπληρωτή προϊστάμενο των

Γενικών Αρχείων του Κράτους, (παράρτημα Ναυπλίου), απεστάλη επιστολή του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καμπόσου και ανεστάλη η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη δημοπρασία. Τούτο μας γνωστοποιήθηκε με επιστολή - ενημέρωση που είχε ο δήμος στις 15/7/2014 από την εκδοτική εταιρεία «Σπανός», η οποία διενεργούσε τη δημοπρασία. Επίσης θα λάβει κάθε ένδικο και μη μέτρο για να επιστρέψουν τα πρακτικά στη θέση τους. Τα αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση είναι πάρα πολλά για τα οποία θα ενημερώσουμε τους δημότες μας μόλις έχουμε νεώτερα. Σε κάθε περίπτωση καλούμε αυτόν που έχει στην κατοχή του τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου να τα παραδώσει άμεσα στον δήμο Άργους Μυκηνών στον οποίον και ανήκουν. Σας παραθέτουμε την επιστολή του δημάρχου κ. Δημήτρη Καμπόσου με την οποία σταμάτησε η δημοπρασία.

 

Θέμα: «Βιβλία Πρακτικών Δήμου Άργους».


Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στις 17 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 τίθενται σε δημοπρασία από την εταιρεία σας πέντε (5) τόμοι με τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Άργους της περιόδου 1856-1890 .
Η έκπληξή μας έγκειται καταρχήν στο γεγονός πώς δημόσια έγγραφα , όπως τα εν λόγω βιβλία πρακτικών , τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1946/1991 και αποτελούν  δημόσιο αρχειακό υλικό , περιήλθαν στην κατοχή σας προκειμένου να δημοπρατηθούν .
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε , λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησής σας με την δημοπράτηση σπάνιων βιβλίων και λοιπών εγγράφων , έγγραφα τα οποία αποτελούν δημόσιο αρχειακό υλικό δεν μπορούν να περιέλθουν νόμιμα στην ιδιοκτησία τρίτων και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που είναι και ο φορέας παραγωγής στα πλαίσια της δραστηριότητας του οποίου αυτά συνετάγησαν .   Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι κανένας δεν θα μπορούσε ούτε είχε το δικαίωμα  «να χαρίσει» αυτά προς οιονδήποτε τρίτο διερευνούμε τον τρόπο που αυτά περιήλθαν στην κατοχή αυτού που σας τα προσκόμισε προς δημοπράτηση .
Πέραν της δεδομένης ευαισθησίας μας για την διάσωση και απόκτηση των πηγών της ιστορίας του Δήμου μας , που η δική μας δημοτική αρχή έχει εμπράκτως αποδείξει ότι έχει θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της , λίαν προσφάτως και με την απόκτηση της οικίας του Στρατηγού Τσώκρη, είμαστε αποφασισμένοι να προσφύγουμε ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και των ποινικών και αστικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιστροφή αυτού του δημόσιου αρχειακού υλικού στον νόμιμο κύριό του που είναι εν προκειμένω ο Δήμος Άργους Μυκηνών  .
Ευελπιστώντας ότι θα συμμεριστείτε την σοβαρότητα  της κατάστασης  , και έχοντας την βεβαιότητα ότι δεν επιθυμείτε να εμπλακείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τυχόν τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, σας καλούμε όπως αφενός μας γνωστοποιήσετε τα πλήρη στοιχεία αυτού ο οποίος εμφανίζεται ως κύριος των εν λόγω εγγράφων αφετέρου δε να απέχετε από οιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια , πολλώ δε μάλλον από την δημοπράτηση αυτών .
Παρακαλούμε όπως έχουμε την άμεση απάντησή σας  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 , άλλως και σε περίπτωση που δεν τύχει η παρούσα επιστολή μας της δέουσας από μέρους σας αντιμετώπισης σας δηλώνουμε ότι θα μετέλθουμε κάθε ενδίκου μέσου για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου στα περιουσιακά του στοιχεία και  των δημοτών μας στην ιστορία του τόπου τους, που για μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος  Άργους Μυκηνών


Δημήτριος Καμπόσος