Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να

συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

         Τεχνικά Θέματα:
1.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Άργους 2015» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2.    Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου έως 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
3.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Μυκηνών 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
4.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση τουαλετών 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαρρυθμίσεις κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7.    Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Σκαφιδακίου Δ.Ε. Λέρνας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8.    Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Λιμνών Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Αναστάσιος Καμπόσος.
         Τρέχοντα Θέματα:
9.    Περί επιλογής υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015 – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
10.    Περί εγκρίσεως της 3ης έκθεσης επιτροπής επιλογής νηπίων, για διαγραφές και νέες εγγραφές στα Παιδικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους -Μυκηνών  για το σχολικό έτος 2014 - 2015 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
11.    Λήψη απόφασης επί αιτήσεως γονέα για απαλλαγή του από την καταβολή τροφείων για το σχολικό έτος 2014 – 2015 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
12.    Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής εγγραφών - επανεγγραφών & διαγραφών νηπίων έτους 2015 – 2016 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
13.    Περί χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
14.    Περί ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
15.    Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων - εισηγητής ο κ. Χ. Νέστορας.
16.    Περί παραχώρησης ή μη χρήσης τμήματος αιγιαλού από την  Τοπική Κοινότητα «Κιβερίου» στον Γυμναστικό Σύλλογο Άργους για χρήση γηπέδων βόλεϊ και διοργάνωση αγώνων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Κων/νος Μπέγκος