Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όμως, καθένας από μας έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές σας

συνήθειες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της ζωής σας. Στην ουσία μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσάς!

Ρύθμισε το θερμοστάτη   /   Κλείσε το διακόπτη    /    Ανακύκλωσε   /     Περπάτα

Σημείωση: Όλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο βασίζονται σε μέσους όρους, αλλά η κατανάλωση ενέργειας από συσκευές ή αυτοκίνητα, το μέγεθος των κατοικιών, η χρήση ενέργειας και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα στην Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που θα αναλάβετε μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο θετικό αντίκτυπο, τόσο για το περιβάλλον όσο και για το πορτοφόλι σας, από αυτόν που αναφέρεται εδώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό της δε φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, ούτε για τυχόν σφάλματα τα οποία προκύπτουν καρά την προσεκτική σύνταξη και τον επανειλημμένο έλεγχο. Όταν οι πληροφορίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, απαιτείται η εξουσιοδότηση του κατόχου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.