Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE), συμμετέχει ως επωφελούμενος ΟΤΑ στο κοινοπρακτικό σχήμα με άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: INTENS-LAsystematic approach for inspiring & training energy sustainability to local authorities).

Σκοπός του INTENS-LA είναι η δημιουργία Δικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας ή την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές.

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο έργο είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα αφορούν:

 1. Την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τα θέματα ενέργειας,  όπως την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων του, την αξιοποίηση των αστικών και γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, κτλ.
 2. Το σχεδιασμό έργων η υλοποίηση των οποίων θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Έργα τα οποία θα μελετηθούν σε πρώτο στάδιο στο πλαίσιο του ΙΝΤΕΝS-LA ιδιαίτερα σε σχέση με την οικονομική ανταποδοτικότητα τους, το επιχειρηματικό σχήμα με το οποίο θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.
 3. Τη στήριξη του Δήμου προκειμένου να γίνει μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors) και να δικτυωθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε θέματα ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης.
 4. Την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην ενέργεια.
 5. Απόκτηση γνώσης όσον αφορά στη μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου, τον τρόπο μετρήσεων και τη συλλογή δεδομένων.
 6. Την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Energy Services Directive, 20:20:20 target by 2020, Directive for Buildings (EPBD)) και την Ελληνική Νομοθεσία σε μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και  παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το Εταιρικό Σχήμα για την υλοποίηση του INTENS-LA αποτελείται από 15 Εταίρους και συμμετέχουν 6 Περιφέρειες, Περιφερειακοί Ενεργειακοί Οργανισμοί, Δήμοι και Ερευνητικοί Φορείς, οι οποίοι, πέραν των ελληνικών, είναι οι παρακάτω:

 •  Samso Energy Agency (Denmark)
 •  Thames Valley Energy (TV Energy) (UK)
 •  Agencia de Gestion de Energia de la Region de Murcia (ARGEM) (Spain)
 •  Municipality of Angona (Italy) 
 •  Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities - UBBSLA (Bulgaria)
 •  Municipality of Burgas (Bulgaria)
 •  Irradiare (Portugal)
 •  MEDIOTEJO21 Regional Energy Agency (Portugal)
 • Energy Consulting Network (Denmark)
 • Cyprus Development Bank (Cyprus)
 • Municipality of Ayia Napa (Cyprus)

Η συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών, παρά τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν, δεν προκαλεί καμία δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του, ενώ η έναρξη υλοποίησης του έργου αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2012 και θα έχει διάρκεια 3 έτη.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος έχει τονίσει ιδιαίτερα πως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας και οι δράσεις εξοικονόμησης έχουν υψηλή προτεραιότητα. Ο νέος Δήμος καταβάλλει προσπάθειας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για τα δημοτικά κτίρια και αξιοποιεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία ευφυούς διαχείρισης ενέργειας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Πάνος Σκλιάμης, δήλωσε ότι η ευκαιρίες που δίνονται στην Ελλάδα για τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι σημαντικές και απαιτείται συσπείρωση για την αποτελεσματική τους διαχείριση. Η ουσιαστική ενημέρωση και ολοκλήρωση των προτάσεων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.