Μετά την ανάρτηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων μητέρων του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2019-2020» στις 23/7/2019 σας ενημερώνουμε ότι:

Oι αιτούντες θα μπορούν να δουν τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησή τους και να εκτυπώσουν το voucherστην ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr) (μέσω της διαπίστευσης του ΤAXISNET), στις 23 Ιουλίου.

Παράλληλα από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί του παιδιού. Στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία της/του ωφελούμενης/ου, τα στοιχεία του παιδιού/ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός της «Αξίας τοποθέτησης»(Voucher). Οι ενδιαφερόμενοι θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ.

HΔ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δήμου Άργους-Μυκηνών θα δεχθεί  “Αξίες τοποθέτησης”  (voucher) για εγγραφή παιδιών/νηπίων με το ανωτέρω πρόγραμμα στους Βρεφονηπιακούς-παιδικούς  σταθμούς, από Τετάρτη 24/07/2019 έως και την Τρίτη 30/07/2019,  στο γραφείο της Δ/νσης παιδικών σταθμών, στην υπεύθυνη  Κα Κουργιαλά Μάρθα [Τσώκρη 63,1ο όροφος ] τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Τετάρτη

24/07/2019

07:30-12:30

18:00-20:00

Πέμπτη

25/07/2019

07:30-12:30

18:00-22:00

Παρασκευή

26/07/2019

07:30-12:30

18:00-22:00

Δευτέρα

29/07/2019

07:30-12:30

18:00-22:00

Τρίτη

30/07/2019

07:30-12:30

18:00-22:00

Απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω :

  • VOUCHER
  • Ταυτότητα ωφελούμενης
  • Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος και μόνο η ίδια , υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό του/της.
  • Ο Φορέας/δομή καταχωρίζει τον αριθμό του voucher στην ειδική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) για τον σκοπό αυτό.
  • Η ωφελούμενη θα προσέλθει στο γραφείο της Δ/νσης παιδικών σταθμών εκ νέου, στις 02/09/2019 για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν υπέγραψε κατά την ημέρα κατάθεσης της “Αξίας τοποθέτησης”  (voucher). Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  • Επίσης απαιτείται να συμπληρώσουν όσοι υπογράψουν σύμβαση τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ από 2/9 έως 12/9/2019 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης.

Όσον αφορά για την εγγραφή βρεφών στον 5ο Βρεφονηπιακό  σταθμό με το ανωτέρω πρόγραμμα, η Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δήμου μας θα δεχθεί  “Αξίες τοποθέτησης”  (voucher) σταθμούς, την Τετάρτη 24/07/2019 [ώρες 07:30-12:30 & 18:00-20:00], την Πέμπτη 25/07/2019 [ώρες 07:30-12:30 & 18:00-22:00] και την Παρασκευή 26/07/2019, [ώρες 07:30-12:30].

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, λόγω του μικρού αριθμού θέσεων για βρέφη (8 θέσεις ΕΣΠΑ - υποβληθείσες αιτήσεις για εγγραφή βρεφών -51-)  η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ .

Το απόγευμα της Παρασκευής ώρα18:00-22:00 οι ωφελούμενες θα ενημερωθούν με τηλεφωνική επικοινωνία εάν θα γίνει εγγραφή του βρέφους τους μέσω ΕΣΠΑ στο βρεφικό τμήμα του 5ου βρεφονηπιακού στο Άργος του Δήμου μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας :2751068574

Τα τελικά αποτελέσματα επιλεγέντων και επιλαχόντων νηπίων/ βρεφών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, στις 05/08/2019.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

Μάρθα Κουργιαλά