Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση των ωφελούμενων της πράξης «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών»  με Κωδικό ΟΠΣ 5154501  που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισθείσας δαπάνης/εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως

Περισσότερα...

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο Επαγγελματική συμβουλευτική-κατάρτιση-πιστοποίηση των ωφελούμενων της πράξης «Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5150703 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισθείσας

Περισσότερα...

Αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, λόγω του ισχυρού παγετού οι σχολικές μονάδες που ΔΕΝ θα λειτουργήσουν είναι:

Δημοτικό, νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακός σταθμός Λιμνών

Δημοτικό και νηπιαγωγείο Σκοτεινής

Δημοτικό Αγριλίτσας

Δημοτικό και νηπιαγωγείο Λυρκείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους- Μυκηνών, κατά την τακτική συνεδρίαση του της 27 ης Ιανουαρίου 2023, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημητρίου Καμπόσου, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα, σε ένδειξη πένθους για τον αδόκητο θάνατο του πρώην  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Άργους Πέτρου Καχριμάνη και ελάχιστου φόρου τιμής προς

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 78

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εντοπισμένων παρεμβάσεων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του υφιστάμενου οδικού δικτύου και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Περισσότερα...

Το συνολικό έργο αφορά εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Άργους-Μυκηνών μέσω αντίστοιχων εργασιών (π.χ. χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.ά), βάσει του εγγράφου “Οδηγός υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα

Περισσότερα...

Το συνολικό έργο αφορά εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Άργους-Μυκηνών μέσω αντίστοιχων εργασιών (π.χ. χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.ά), βάσει του εγγράφου “Οδηγός υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα

Περισσότερα...

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος Πελοπόννησος εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με πίστωση 300.000 ευρώ, η πράξη που αφορά τις Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών.

Περισσότερα...

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος Πελοπόννησος εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με πίστωση 147.400 ευρώ, η πράξη που αφορά τις Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους - Μυκηνών.

Μέσω της εν λόγω δράσης -που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 147.400 ευρώ- επιδιώκεται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Περισσότερα...

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ 16870/16.11.2022 [ ΣΟΧ 1/2022] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: Ψ4ΙΝΩΨΔ-Η5Ο)

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16870/16.11.2022 [ ΣΟΧ 1/2022] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΥΕ9ΩΨΔ-ΞΜ3)

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16870/16.11.2022 [ ΣΟΧ1/2022] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΡ3ΛΩΨΔ-8ΧΩ)

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.16870/16-11-2022 (ΣΟΧ1/2022) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. (ΑΔΑ: ΨΒ2ΙΩΨΔ-7ΦΛ)

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16870/16.11.2022 Α[ ΣΟΧ 1/2022] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: Ψ5Ω7ΩΨΔ-9Α8)

ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16870/16-11-2022 (ΣΟΧ1/2022) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. (ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΨΔ-ΣΤΒ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗς ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16870/16-11-2022 (ΣΟΧ1/2022) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. (ΑΔΑ: Ψ9ΣΑΩΨΔ-1Ν9)

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
  2. Παρεμβάσεις με στόχο τη Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Άργους-Μυκηνών
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ»
  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1-2023
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67-2022

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.